VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION OLUFSGÅRD 2