Fotoalbum

Flisearealet ved blok 8, RV 3 – 7:

Renovering af flisebelægning og etablering af længe ventede cykelstativer.

Det er planen, at der fortsættes ved de øvrige blokke fremover, samt retablering af grønne arealer efter gavlisoleringen, hvor vi blev nødt til at fjerne en del buske.