Ibrugtagning af inddækket altan

Brug og Vedligeholdelse Altaner